Metody czyszczenia – udrażniania kanalizacji

 

Metoda mechaniczna (elektromechaniczna)

Mechaniczne udrażnianie (przetykanie) łazienkowej instalacji kanalizacjyjnej - odpływ z umywalki.

Polega na wprowadzaniu do kanalizacji spirali napędzanej elektrycznie. W zależności od średnicy rur i rodzaju zanieczyszczeń na początku

Sprzęt do Mechanicznego udrażniania kanalizacji.

 

 

 

 

 

 

spirali zapina się specjalne frezy o różnych rozmiarach lub łańcuch, który znakomicie usuwa osady z tłuszczu. Metoda mechaniczna stosowana jest głownie do czyszczenia kanalizacji wewnętrznej. Spirala bez problemu radzi sobie z licznymi kolanami. Dzięki łączonym spiralom (odcinki po 4m) można udrażniać jednorazowo odcinki instalacji o długości nawet do 50 metrów.

 

Metoda hydrodynamiczna (ciśnieniowa).

Polega na wprowadzeniu do kanalizacji węża podającego wodę pod ciśnieniem ponad 100 bar. Dzięki doborze odpowiedniej dyszy montowanej na koniec węża bez problemu można wyczyścić kanalizację z zalegających osadów takich jak fekalia, tłuszcze, piasek i inne. Woda podawana jest poprzez pompę wysokociśnieniową ze zbiornika zamontowanego na samochodzie. Tę metodę stosuje się głównie do czyszczenia kanalizacji zewnętrznych np odcinków między studzienkami lub od studzienki w stronę budynku.