INSPEKCJA TV KANALIZACJI (monitoring) – polega na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery i oceny wizualnej jej stanu faktycznego przez przeszkolonego specjalistę.

Kiedy wykonuje się inspekcję kanalizacji ?

1. Podczas odbioru kanalizacji.

Każda kanalizacji zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i zgodność z projektem. Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej użytkowania.
Kiedy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne przejmuje nowy odcinek kanalizacji od wykonawcy zawsze wykonuje inspekcję TV kanalizacji, aby upewnić się, że jest poprawnie wykonana.

Podobną inspekcję wykonuje się podczas odbiorów kanalizacji wewnętrznej np. w nowym domku jednorodzinnym lub bloku. Niewiele osób świadomych jest, że mają prawo żądać od wykonawcy kanalizacji dokonania monitoringu kanalizacji w trakcie odbioru powykonawczego zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.).  Pkt. 12 tej normy,  jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana właściwa kontrola obejmująca kontrole wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508– 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.

Jeśli nie możemy doprosić się wykonania inspekcji od naszego wykonawcy to warto zrobić ją na własną rękę. W wielu przypadkach podczas inspekcji stwierdzane są błędy konstrukcyjne lub obecność materiałów budowlanych w kanalizacji takich jak kawałki betonu, cegieł, desek, lub zastygnięte zaprawy na dnie rury. Jeśli trzeba poprawić błędy wykonawcy naszej kanalizacji to warto zrobić to kiedy budynek jest jeszcze w stanie surowym. Pozwoli to ograniczyć koszty, czas i nasze własne nerwy.

2. Kiedy kanalizacja często się zatyka.

Jeśli instalacja kanalizacyjna często ulega zatkaniu to zawsze jest tego przyczyna. Warto wtedy wykonać inspekcję kanalizacji. Pozwoli to określić i zlokalizować przyczynę niedrożności oraz usunąć ją raz na zawsze.